Ifølge NRK mener tilsynet etter en inspeksjon ved selskapets Oslo-base i september at Norwegian har grunnleggende svakheter i sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

— Vi fant fysiske og psykososiale mangler. Blant annet fungerer vernetjenesten dårlig, sier seksjonsleder Trond Eirik Strand i Luftfartstilsynet.

Norwegian får blant annet kritikk for å ha kun ett verneombud for om lag 670 kabinansatte. Ifølge rapporten fristilles ikke verneombudet fra arbeidsoppgaver for å utføre vervet, og ombudet skal ved ett tilfelle ha blitt trukket i lønn for å ha deltatt på et møte.

— Vi mener det er flere direkte feil i rapporten. Flere av forholdene som beskrives er unyanserte, sier flygesjef Tomas Hesthammer i Norwegian til NRK.

Utover dette ønsker ikke selskapet å kommentere innholdet i rapporten før det har formulert svarene til Luftfartstilsynet. Fristen er satt til 26. november.

Samtidig sier hovedverneombud Lars Stinessen i Norwegian at problemstillingene er relevante også for andre baser.

— Jeg synes rapporten treffer godt med sine beskrivelser, sier Stinessen.