Stortinget kan få eget Brusselkontor

Stortingets presidentskap vurderer å opprette et eget stortingskontor i Brussel. Et ønske om politisk påvirkning av EUs nye lover og regler ligger bak.