Lokomotiv på godstog i full fyr i Stange

Et lokomotiv står i full fyr ved Stensrud stasjon i Stange i Hedmark. Toglinjen er sperret.