Storberget: - Straffeskjerpelsene kommer

Justisminister Knut Storberget (Ap) avviser at regjeringen går tilbake på løftene om å innføre strengere straffer for blant annet voldsforbrytelser.