Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at aldri før har så mange iranske studenter som søker seg til norske universiteter og høyskoler, blitt stoppet av PST, skriver Universitas.

— PST frykter at Norge bidrar til produksjon av masseødeleggelsesvåpen, som ytterste konsekvens av at risikostudenter får tilgang til norsk akademia, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Han bekrefter at PST foretar sikkerhetsvurderinger av rekordmange iranske studenter i år og at årsaken til intensiveringen henger sammen med det generelle trusselbildet.

I PSTs trusselvurdering for 2013, som ble lagt fram i februar i år, pekes det spesielt på at norsk høyteknologi er attraktivt for Iran. Landets etterretning har tidligere bekreftet at de sender agenter ut i verden for å tilegne seg slik kunnskap.

Bernsen sier at norske universiteter og høyskoler bør være mer på vakt og selv har et ansvar, men viserektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo mener at ivaretakelsen av rikets sikkerhet er PSTs oppgave

— UiO har ingen hjemmel for å overvåke våre studenter - verken nasjonale eller internasjonale. De studentene som studerer hos oss, har oppholdstillatelse fra UDI, understreker Hennum.