- Vår gudegitte rett å slå barn

Åndelig veileder Einar Engøy i menigheten Churches of Christ forsvarer å slå barn. Det er en guddommelig rett, hevder han.