Samtidig som det er stor mangel på arbeidskraft i helsevesenet er det bare mellom 300 og 400 av tusenvis av elever i helsefagene som velger å begynne å arbeide som helsefagarbeidere (tidligere kalt hjelpepleiere) når utdannelsen er fullført, skriver Klassekampen.

Det viser en ny rapport fra forskningsinstituttet Nifu.

— Mye deltidsarbeid

— Elevene vet at dersom de blir helsefagarbeidere, blir de låst til deler av sektoren, først og fremst eldreomsorgen, og at det blir mye deltidsarbeid, sier Håkon Høst, en av forskerne bak rapporten. Han mener at fagbrevet som helsefagarbeider har for lav status i helsesektoren.

Helse- og oppvekstfag er det mest populære yrkesfaget på videregående skole med rundt 8000 nye elever denne høsten. Men bare en tredel av de som begynte på yrkesfaget høsten 2007, gikk ut i lære.

Blir heller sykepleiere

Tendensen bekreftes av undersøkelsen til Nifu, der kun en firedel av dem som går i lære svarer at de faktisk vil bli helsefagarbeidere. De fleste ønsker å gå videre for å utdanne seg til sykepleiere. Fortsetter trenden, vil bare 10 prosent av rekrutteringsbehovet bli dekket i årene som kommer.

Ifølge Statistisk sentralbyrås prognoser vil Norge i 2035 mangle mellom 45.000 og 57.000 helsefagarbeidere.