Tolker må ha politiattest for å kunne jobbe

Politidirektoratet har bestemt at tolker som skal påta seg oppdrag for politiet må vise fram politiattest.