• DUM DUM-KULER: Bruk av ekspanderende prosjektiler er forbudt å bruke for militære styrker etter Genevekonvensjonen. FOTO: SCANPIX

Har trolig brukt ulovlig ammunisjon for å gjøre størst mulig skade