Samtidig ber de tre partiene regjeringen lytte til organisasjoner som ønsker en slik utredning, skriver Vårt Land.

Ap-talsmann Arild Grande mener en ordinær høring fra regjeringen ikke vil bli like grundig som en egen konsekvensutredning.

— Regjeringens høring vil bare handle om regjeringens konkrete forslag. Vi vil derimot ha på bordet en bred samfunnsanalyse foran et vedtak om søndagsåpne butikker, sier Grande.

Til Vårt Land opplyser kulturminister Thorhild Widvey (H) at høringsutkastet kan komme «rimelig snart», trolig i januar - og håpet er at forslaget er vedtatt innen sommeren. Hun mener det ikke er behov for en konsekvensutredning.

— Høringen vår vil ta høyde for dette. Dessuten har vi allerede mottatt rapporter om tematikken, sier Widvey.