Det er også en fare for at de beste jobbene er tatt allerede. For mange har nemlig forberedelsene til sommerjobbsesongen vært i gang en stund.

— De mest attraktive jobbene går først. Ifølge våre tall er februar til april de månedene i året hvor det utlyses flest jobber, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav. I år er det lyst ut 10.600 sommerjobber, 1.200 færre enn i fjor.

De fleste sommerjobbene på Navs nettsider er innen helse, pleie og omsorg, hvor det er 6.000 registrerte jobber. Det er også flere ledige jobber som blant annet renholdere, parkarbeidere og kjøkkenassistenter. Samtidig minner Sørbø om at svært mange sommerjobber ikke formidles gjennom Nav.

— Mange får sommerjobb ved å kontakte venner eller familie som jobber i en bedrift, og mange kontakter bedrifter direkte og får ordnet jobb på denne måten. Det viktig at de som ønsker sommerjobb selv er aktive.

Selv om flere av sommerjobbene er besatt, sier Sørbø at det vil bli lagt ut noen jobber i mai.