Det skriver Aftenposten.

I en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2010, svarte 9 prosent av de spurte at de ikke var redde for terrorangrep i det hele tatt. I 2014 har antallet som svarer det samme steget til det dobbelte — 18 prosent.

Undersøkelsen viser videre at unge mennesker under 30 år er mindre redde enn eldre. 27 prosent av de spurte oppgir at de ikke frykter terror på norsk jord i det hele tatt, mens 57 prosent av de unge svarer at de i liten grad frykter dette.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser terrortrusselen som skjerpet i 2014. Den største trusselen kommer fra et multietnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. I tillegg har rundt 50 norske statsborgere de siste årene deltatt i kamp og trening i konfliktområder, og i takt med at disse vender hjem, øker trusselen mot Norge, ifølge PSTs vurdering. (©NTB)