Dermed gjør NSB det samme som kollektivselskapet Ruter, som ønsker å heve satsene på snikegebyrene til 1.150 kroner, skriver Aftenposten.

Både NSB og Ruter søkte departementet om å få øke gebyrene i januar i fjor, men fikk da avslag.

— Det har ikke skjedd noe med satsene siden 2005, og vi ser at det har en preventiv effekt. Vi gjør det i harmoni med Ruter, fordi vi har mange av de samme passasjerene, sier Erik Lødding, pressetalsperson i NSB.

Andel snikere i NSB ligger på 3,4 prosent, omtrent det samme som i Ruters vanlige billettkontroller.

Hvis NSB får det som de vil, vil de nye satsene gjelde på lokaltog i hele landet fra 1. februar 2015. For regiontog gjelder andre satser.

Samferdselsdepartementet opplyser at søknaden nettopp er tatt imot og at det derfor er for tidlig for departementet å kommentere saken.