Resultatet innebærer et generelt tillegg på 0,6 prosent på alle trinn i lønnsregulativet for finans, og minst 2.200 kroner til alle. Resultatet har en ramme på 3,93 prosent.

— Jeg er tilfreds med resultatet ut fra de forutsetningene som er gitt for årets oppgjør, sier Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.

Han mener enigheten viser at medlemmene har fått et godt tillegg, samtidig som det er utvist ansvarlighet.

Det YS-tilsluttede Finansforbundet organiserer 39.000 ansatte i finans- og IT-bransjen.