Statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud setter seg i hver sin bil den 17. februar. Så kjører de hver sin vei vestover mot Bergen.

Dagen etter kjører de to andre ruter tilbake. På den måten vil de danne seg et inntrykk av hva som er beste alternativet for det som skal bli helårs trasé mellom landets to største byer.

Frem og tilbake

De to vil ikke kommentere opplegget før pressekonferansen onsdag, når departementet offisielt får overrakt Vegvesenets forlag til trasévalg over fjellet.

— Men faglig innstilling er én ting, politikk er noe annet. Nå er det en politisk vurdering som skal gjøres sier, sier Helge Andre Njåstad (Frp) til bt.no. Han er leder i Stortingets kommunalkomité og kjenner godt til det lokale engasjementet for vei, ikke minst i de områdene som ikke blir anbefalt i den faglige rapporten. Det gjelder Rv7 over Hardangervidda og E16 gjennom Sogn og over Filefjell.Hvilke veier de to politikerne skal kjøre, er ikke klart. Men siden det er fem mulige veier å ta, må de kutte ut én. Det blir trolig Aurland- Hol.

Mange stopp

I sommer gjorde statsråd Solvik-Olsen et tilsvarende stunt da han kjørte hele E6 fra Halden til Kirkenes. Dette gjorde han for å sjekke kvaliteten på denne veien og snakke med folk og brukere underveis.

Det samme opplegget skal kjøres i vinterfjellet i midten av februar. Det planlegges mange stopp og stunt, med lokale interesser og lokalaviser underveis.

Her skal alle bli hørt. Men noe endelig svar kommer ikke før i neste nasjonale transportplan som legges frem i 2017. I mellomtiden skal trasévalget mellom Norges to største byer ut på en omfattende høring.