• SKUMMELT: - Eg er så gamal at det ikkje betyr noko, men eg tenkjer over kva miljøgifter kan gjera med dottera mi. Det er skummelt at vi ikkje veit noko om langtidsverknadane, seier Bente Nesfossen (43). FOTO: VEGAR VALDE

Nordmenn blant dei giftigaste i verda

Nordmenn har rundt 40 gonger fleire miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år sidan.