Minst 74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor. Ofte skjer bortføringen etter samlivsbrudd mellom foreldre som kommer fra ulike land og foreldrene er uenig om hvilket land barna skal vokse opp i.

Tallet på barnebortføringer til utlandet øker, og i over et år har en egen arbeidsgruppe sett på reglene og håndteringen av sakene. Fredag overleverte gruppen sine råd til Justisdepartementet.

Her foreslås det blant annet at at det opprettes en ordning med meklere som spesialiserer seg på internasjonale saker. Disse kan oppnevnes av domstolene for å hjelpe partene til å finne en løsning.

Utvalget foreslår også at Utenriksdepartementet omorganiserer og styrker arbeidet for å hjelpe foreldre som opplever slike bortføringssaker.

Utvalget er ledet av Torunn Elise Kvisberg, dommer i Sør-Gudbrandsdal tingrett.