245 av landets kommuner har svart på undersøkelsen som er gjennomført av KS på oppdrag for Helse— og omsorgsdepartementet.

Ifølge Kommunal Rapport oppga 216 kommuner at de ikke har sykehjemskø. Det vil si at alle som har behov, får en plass innen en uke. 24 kommuner oppgir at enkelte har ventet i en måned. Undersøkelsen viser videre at det fram til 2030 vil være behov for utbygging og renovering av omtrent 60.000 sykehjemsplasser.

— Regjeringen og KS vil nå samarbeide om å lage en plan for hvordan vi vil nå disse målene, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

Kommunene har planer om å bygge ut 4.000 plasser de neste fire årene, ifølge departementet.

183 kommuner har ikke svart på undersøkelsen. Bent Høie sier til TV 2 at dette i første omgang var en rask måte å kartlegge behovet på og at det jobbes med å få felles systemer for rapportering i alle landets kommuner.