Rapporten er dyster lesning, skriver Advokatbladet.

Nemnden behandlet til sammen 40 saker i fjor. Tallet for 2013 var 31 saker, og i 2012 behandlet nemnden 107 saker.

Nemnden får henvist saker fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er disiplinær— og tilsynssystemets øverste organ.

Lagdommer Håvard Holm tiltrådte som ny leder av Advokatbevillingsnemnden i januar i år.