Kunnskapsministeren mener det er for mange små høyskoler i Norge. Han gikk først inn for tvangssammenslåinger av noen av dem, men i en stortingsmelding som skal legges fram før påske, slår han fast at det ikke vil foreligge krav om fusjon eller bruk av tvang.

Isaksen ønsker at flere av høyskolene skal slå seg sammen frivillig. Det ser ut til at ti av de 19 statlige høyskolene i Norge kan forsvinne og bli del av et av universitetene, skriver Aftenposten.

Det kan ta tid før alt er på plass, og det blir ressurskrevende, bekrefter Isaksen.

— I årets budsjett ligger det inne 75 millioner kroner. Det vil helt sikkert komme 75 millioner neste år også, og det er mulig at den potten må bli større. Det er viktig at vi ikke havner i en situasjon der institusjonene kommer til politikerne og sier at kostnader ved sammenslåingene har gjort at de må redusere annen virksomhet, sier statsråden.

Selv om det ikke ligger fusjonskrav i stortingsmeldingen, kommer regjeringen til å sette opp en liste med krav om kvalitet som høyskolene må oppfylle.