• Forhandler: Justisminister Anders Anundsen vil ha 12 nye politidistrikter, men er samtidig åpen for å forhandle med opposisjonen om alle sider ved reformen. Forutsetningen er at V, H, og Frp er enige om alle endringer. foto: Håvard Bjelland

Svir av en halv milliard kroner på nye politidistrikter

Det vil koste minst 528 millioner kroner å redusere antall politidistrikter til 12. En rekke utgifter er i tillegg ikke tallfestet.