Frps eldrereform smøres med milliontilskudd

Kommuner som vil prøve ut ordningen med statlig finansiert eldreomsorg, får inntil 25 millioner kroner i støtte fra finansminister Siv Jensen.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

— Målet med forsøksordningen er å sikre gode omsorgstjenester og et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrensene. Eldre pleietrengende har krav på et godt og verdig tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier Jensen til NTB.

Frp gikk til valg med løfter om lovfestet rett til sykehjemsplass og statlig finansiering av eldreomsorgen. I regjeringserklæringen ble løftet moderert til en forsøksordning.

— Dette er en stor seier for Fremskrittspartiet. I valgkamp etter valgkamp har vi sagt at staten må ta et større ansvar for eldreomsorgen. Nå gjør vi noe med det, sier Frp-lederen.

Tilskudd

I mars fikk Helsedirektoratet i oppdrag å innlede forsøk med to ulike modeller for statlig finansiering av eldreomsorgen. Nå er flere detaljer klare.

I utgangspunktet skal forsøket omfatte 20 kommuner fra ulike deler av landet og vare i mer enn tre år. De som etter søknad får være med, får et inntektspåslag på 4 prosent av netto driftsutgifter til omsorgstjenestene. Tilskuddet er begrenset oppad til 25 millioner kroner.

Fristen for å søke utløper 1. desember. Forsøksordningen skal tre i kraft 1. mai 2016.

— At staten tar et større ansvar for omsorgstjenestene, vil øke kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i alle ledd og gjøre hverdagen tryggere for de eldre, sier Jensen.

To modeller

Av de to modellene som skal prøves ut, er den ene Frps foretrukne. Her får staten instruksjonsrett overfor kommunen i spørsmål om tildeling av tjenester. Kommunene må forholde seg til nasjonale kriterier og en statlig satt budsjettramme.

Den andre modellen er mykere. Her skal kommunene selv tildele tjenester, men midlene øremerkes.

Da Jensen presenterte hovedtrekkene i forsøksordningen tidligere i år, uttrykte Arbeiderpartiet størst sans for den myke modellen. Helsepolitisk talskvinne Tove Karoline Knutsen frykter at Frps foretrukne modell vil treffe dårlig og er byråkratisk.

— Vi har lansert en ny og sterkere satsing på eldrehelse, gjennom å foreslå bevilget et øremerket rammetilskudd til kommunenes satsing på den eldre befolkningen, basert på bestemte vedtatte kvalitetsmål, sa Knutsen til NTB.

Publisert