Statoil tar likevel avstand fra sexkjøp

Statoil tar likevel avstand fra at ansatte kjøper sex under tjenestereiser med selskapet. Debatten rundt sexkjøp de siste dagene gjør at Statoil nå vil se nærmere på sitt eget verdigrunnlag.