Bruker stadig mer på grunnskolen

Oslo: Stadig mer av kommunenes utgifter går til drift av grunnskolen. I 1996 gikk 19 prosent av driftsutgiftene til skolen, mens andelen i 1998 var nær 21,5 prosent.