Når ingenting hjelper

Det hjalp ikke hva vi enn gjorde for Reidun. Hun ble ikke bedre. Familien, sykepleierne på posten og jeg selv var fortvilte. Vi kan tåle alt - bare ikke vår egen maktesløshet.