- Kristin medvirket ikke til drapene

Det er ingen holdepunkter for at Kristin Kirkemo Haukeland medvirket til trippeldrapene. Derfor må hun frifinnes, mener hennes forsvarer, Tor Kjærvik.