Vil stoppe forsvarar-lekkasjar

Riksadvokaten vil ha ei lovendring for å få slutt på lekkasjar frå forsvararar i straffesaker. Han meiner det er eit hol i dagens lovverk som må tettast.