- Sykehusreformen er ingen trussel for skoleplassene

Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet avviser at den nye sykehusreformen vil føre til nedlegging av videregående skoler.