Likevel sommerfiske for ungdom

Ungdom mellom 15 og 25 år får likevel lov til å drive fiske i sommerferien.