Nekter å levere videofilm til politiet

Høgskolen i Stavanger (HiS) nekter å utlevere videoopptak av det politiet mener er en straffbar voldshandling i sentrum av byen.