Tabell: Utbetalinger til asyladvokater

Denne tabellen viser utbetalinger til asylmottakere pr. fylke.