Brun bitter

Jan Simonsen er ikke dum. Men han er heller ikke riktig klok. Kanskje er han bare snill. Dumsnill?