Innvandrere drømmer om å dø i hjemlandet

Innvandrerpensjonister drømmer om å tilbringe alderdommen på «landstedet» i hjemlandet og mange gjør det. Norskpakistanere vil begraves Pakistan.