Stadig flere bor alene

Stadig flere bor alene, mens de som bor i par i økende grad bor som samboere i stedet for å gifte seg.