Stadlandet blir vindmøllefritt

Statkraft får ikkje lov å setja opp 35 vindmøller på Stadlandet. Det har olje- og energiminister Einar Steensnæs bestemt. Statsråden har teke avgjerda av miljøomsyn.