Håp, tro og stamceller

Voksne mennesker bærer på et lager av stamceller som kan bli en gullgruve for helsen. Selv bilringene og dobbelthaken kan komme godt med.