Hardt oppgjer om Riksrevisjonen

SV og Frp står saman i ein knusande kritikk mot stortingsfleirtalet og regjeringa om Riksrevisjonen sin innsynsrett i forvaltninga.