Sogning ga Think nådestøyten

Det var sogningen Ingvar Sviggum som sette foten ned og kasta det norske el-bileventyret Think ut av Ford-systemet.