Rundskriv avslutter KK-strid

«En avklaring som bør sette punktum for striden på Kvinneklinikken (KK)», sier et rundskrivet om ledelse.