Fortausrøyking i sterk biltrafikk

Elevene ved Tanks videregående skole stuer seg sammen på fortauet rett utenfor skoleporten når de skal røyke. Elevinspektøren frykter at en ulykke skal skje i sterkt trafikkerte Kong Oscars gate.