Anbefalte brannsikring i oktober

I oktober anbefalte Oslo brann- og redningsetat at Oslo kommune installerte et stasjonært slokkeanlegg i trelastbygningen.