- Veronica beregnende

Veronica har vært beregnende for å oppnå fordeler for seg selv. Denne brutale karakteristikken ga Veronica Orderuds adoptivfar Sverre Kirkemo av stedatteren i retten fredag.