Britisk fagrørsle har snudd

Kampen for å få slutt på radioaktive utslepp frå Sellafield kan nå ta ei ny vending. Britisk LO og fagforeininga i Sellafield går nå inn for reinsing av utsleppa og lagring av avfallet på land.