Sjølvbetjente pol i fare

Sjølvbetjente Vinmonopol-utsal er ein suksess - for alkoholprodusentane. Prøveordninga i Bergen og ti andre stader viser eit meirsal på ti prosent.