Går mot egen regjering

Landets neste statsminister, Kjell Magne Bondevik, varsler at han og KrF vil ta dissens mot egen regjering i saken om patentdirektivet. KrF vil også stemme mot regjeringen i Stortinget. regjeringsskiftet