Foreslår tiltak mot piratdrosjer

Samferdselsdepartementet vil i løpet av april komme med forslag til tiltak mot piratddrosjevirksomhet og ulovlig godstransportvirksomhet.