Sigarettsmugling: Per Haukeland i retten

Kristin Kirkemo Haukelands ektefelle, Per Haukeland, er medtiltalt i en sigarettsmuglingssak i Halden byrett fredag.