Mystisk fiskedød i Farsund

De siste prøvene viser at det er få alger i Farsund og Flekkefjord. Likevel dør et større antall fisk enn normalt, og fiskens oppførsel er unormal.