Flertall for å pålegge vegprising

Et flertall på Stortinget vil stemme for prinsippet om vegprising, og for at ordningen skal kunne pålegges uten full lokal tilslutning.