- Er dette alvorlig?

Ved tannlegevakten i Bergen har de problemer med å ta utspillet til kollega Knobel seriøst. Månesyke tenner har de i hvert fall aldri opplevd der.